Utgivna Nummer

Artiklar

Att handla tillsammans

Magnus Jedenheim-Edling

Det finns fall – så kallade ”överdetermineringsfall” – där flera personers handlingar tillsammans gör saker sämre men där ingen av deras enskilda handlingar gör det. Överdetermineringsfall utmanar handlingsutilitarismen. Enligt handlingsutilitarismen är en handling fel i kraft av att den gör saker sämre. Men de enskilda handlingarna i överdetermineringsfall gör ju inte det. Intuitivt verkar det dock som om dessa handlingar är fel. Flera handlingsutilitarister har föreslagit att personerna tillsammans handlar fel i överdetermineringsfall eftersom deras handlingar tillsammans gör saker sämre. I den här uppsatsen kommer jag att kritisera detta förslag.

 

Fulltext (pdf)