Utgivna Nummer

Artiklar

Kollektivt ansvar, kollektiva handlingar och storskaliga problem

Mattias Gunnemyr

Det verkar rimligt att anta att du endast är moraliskt ansvarig för något om du har åstadkommit detta genom dina handlingar. Utan en handling, inget moraliskt ansvar. Om vi antar att samma sak gäller kollektivt ansvar, så måste vi dra slutsatsen att vi som bidrar till problem som den globala uppvärmningen, utfiskningen, etc. inte är kollektivt ansvariga för dessa problem. Vi som exempelvis bidrar till den globala uppvärmningen utför nämligen inte en kollektiv handling som resulterar i detta problem. Utan en kollektiv handling, inget kollektivt moraliskt ansvar. Istället behöver vi förklara hur individuella agenter (individer, företag, regeringar, etc.) kan vara ansvariga för ett kollektivt utfall.

Fulltext (pdf)