Utgivna Nummer

Artiklar

Berättigad ond tro

Torbjörn Tännsjö

Om jag vet att p så tror jag att p, det är sant att p och min tro att p är förnuftig (välgrundad). Men vad betyder det att min tro är välgrundad? Olika svar har givits. En innebörd, som är fruktbar vid diskussioner kring faktaresistens, är denna. Man är berättigad att tro att p om det är förnuftigt för en att hålla fast vid p, givet att man har som mål att tro det som är sant och att inte tro det som är falskt. Det är en konservativ uppfattning. Ju mer min tro att p hänger samman med andra föreställningar jag hyser, desto svårare blir det för mig att ge upp min tro på p. Då måste jag ju samtidigt ge upp andra föreställningar som jag tror är riktiga. Om vi tar denna definition som utgångspunkt för diskussionen kring faktaresistens förstår vi att människor som söker sanningen under ogynnsamma omständigheter kan vara berättigade att hysa falska och till och med (i våra ögon) befängda uppfattningar.

 

Fulltext (pdf)