Utgivna Nummer

Artiklar

Likvärdighet och jämlikhet

Lars Lindblom

Likvärdighet är ett mångtydigt begrepp. I Skollagen innebär likvärdighet lika tillgång, lika kvalitet och ett kompensatoriskt uppdrag, vilket kan öppna för konflikter mellan dimensionerna.

Artikeln föreslår en teori om likvärdighet med avstamp i teorier om jämlikhet inom den politiska filosofin och föreslår ett sätt att uttolka likvärdighet som löser upp denna sorts värdekonflikter. Den argumenterar för en princip för lika möjligheter och för att resurser är värdet som bör fördelas för vuxna, medan välfärd är det lämpliga fördelningsvärdet för barn.

 

Fulltext (pdf)