Utgivna Nummer

Artiklar

Parfit och liberalismen

Anders Hansson

I On What Matters skrev Derek Parfit att den egalitära liberalism som John Rawls formulerade både är attraktiv och väl underbyggd. Då är det rimligt att anta att även Parfit såg ett värde i en grundläggande toleransprincip. Det är dock oklart hur man kan förena tolerans med ”Någon-alla-tesen” som Parfit introducerade i avslutningen till sin sista bok. Den verkar central för hans resonemang, men varför är tesen viktig? Vad förklarar den, och utesluter den verkligen tolerans? Förutom att jag försöker förklara vad tesen säger avslutar jag med två skissartade förslag på hur Parfit skulle ha kunnat redogöra för tolerans utan att hamna i konflikt med sin Någon-alla-tes.

 

Fulltext (pdf)